Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Mateusza 23,1-12.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naślad...

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1.    15.11 - niedziela, Trzeci Światowy Dzień Ubogich

2.    16.11 - poniedziałek, wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

3.    18.11 - środa, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

4.    20.11 - piątek, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, do g. 20.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlimy się za naszą Ojczyznę

5.    21.11 - sobota, wspomnienie ofiarowania NMP

6.    W związku z trwającą epidemią należy zachować normy służące bezpieczeństwu, przyjmujący Komunię św. na rękę ustawiają się po stronie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

7.    Jeśli ktoś chciałby zamówić Msze św. Gregoriańskie w roku 2021 prosimy o zgłoszenie się do kancelarii lub zakrystii

8.    Są wolne intencje na ten rok.

 1.    08.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

2.    09.11 - poniedziałek, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

3.    10.11 - wtorek, wspomnienie św. Leona Wielkiego

4.    11.11 - środa, wspomnienie św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległości, modlimy się w intencji Ojczyzny. Msze św. 9.00, 12.00, 18.00

5.    12.11 - czwartek, wspomnienie św. Jozafata

6.    13.11 - piątek, wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski

7.    15.11 - niedziela, Trzeci Światowy Dzień Ubogich

8.    Możemy cieszyć się piękną polichromią i witrażem, na ścianie prezbiterium, projekt p. prof. Joanny Stefańskiej, wykonany przez p. prof. Sylwestra Piędziejewskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali to dzieło duchowo i materialnie. P. Tadeuszowi Kobiereckiemu dziękuję za rusztowanie. Dziękujmy sobie nawzajem, bo jest to nasze wspólne dzieło.

9.    w związku z trwającą epidemią należy zachować normy służące bezpieczeństwu, przyjmujący Komunię św. na rękę ustawiają się po stronie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

10.Jeśli ktoś chciałby zamówić Msze św. Gregoriańskie w roku 2021 prosimy o zgłoszenie się do kancelarii lub zakrystii

 1.    01.11 - pierwsza niedziela miesiąca, Uroczystość Wszystkich Świętych, o g. 18.00 modlimy się za zmarłych poleconych Bogu w wypominkach jednorazowych

2.    Przypominamy, że z uwagi na koronawirus, należy zachować wszelkie normy służące bezpieczeństwu

3.    Różaniec Do Granic Nieba, trwa całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Modlitwę można przeżywać w parafii lub indywidualnie. Informacje na tablicy ogłoszeń i w intrenecie. W naszym kościele po Mszy św. wieczorne, wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec

4.    02.11 - poniedziałek, wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych, o g.18.00 modlimy się za zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach

5.    04.11 - środa, wspomnienie św. Karola Boromeusza

6.    05.11 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

7.    06.11 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00 proszę zgłaszać chorych

8.    07.11 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo I sobót miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencjo wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

9.    08.01 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

10.  przyjmujemy na wypominki, roczne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o g. 18.00. Jednorazowe w czasie procesji za zmarłych, 1 i 2 listopada o g. 18.00

 1.    25.10 - niedziela, różaniec o g. 17.30. z uwagi na Covid 19 zachowujmy wszelkie normy służące bezpieczeństwu

2.    28.10 - środa, święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, modlimy się o dobre przygotowanie do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3.    01.11 - pierwsza niedziela miesiąca, Uroczystość Wszystkich Świętych, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za dusze zmarłych

4.    przyjmujemy na wypominki

5.    Są wolne intencje mszalne

 1.    18.10 - Niedziela Misyjna, pod hasłem „Oto ja, poślij mnie” Iz 6,8, różaniec o g. 17.30, Dzień Modlitw za pracowników Służby Zdrowia

2.    19.10 - poniedziałek, wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszko, 36 rocznica męczeństwa

3.    20.10 - wtorek, wspomnienie św. Jana Kantego

4.    22.10 - czwartek, wspomnienie św. Jana Pawła II

5.    Ze względu na nasilającą się epidemię, należy zachować wszelkie normy służące bezpieczeństwu.

6.    Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej

    Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

7.    W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.

8.    Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci.

9.    Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

10.Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.