Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 10 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1.    12.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, Zgodnie z ograniczeniem we Mszy św. może uczestniczyć 5 osób. Przez osiem dni Oktawa Wielkanocna, obchodzi się ją jako uroczystość Pańską

2.    13.04 - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej, Msze św. 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 intencji KŻR

3.    18.04 - Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia

4.    Wszystkim naszym Parafianom, w te radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego, mimo trudności związanych z epidemią, życzymy głębokiego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Pan przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, niech wiec stanie się tym najmilszym gościem naszych domów, rodzin i serc.

 

 1.    05.04 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy św. po Sumie nabożeństwo adoracyjne, 17.30 Gorzkie Żale, dodatkowe Msze św. g. 8.00, 16.00

2.    w tygodniu Adoracja po Mszy św. o g. 8.00 i 18.00, w czasie adoracji można korzystać z Sakramentu Pokuty wchodząc pojedynczo do kościoła

3.    06.04 - Wielki poniedziałek, o g. 18.00 modlimy się w intencji wypominkowej

4.    09.04 - Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00, rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne

5.    10.04 - Wielki Piątek, g. 8.00 Jutrznia, 18.00 liturgia Męki Pańskiej, 

6.    11.04 - Wielka Sobota, Jutrznia g. 8.00, adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień, Liturgia Wieczerzy Paschalnej o g. 20.00

7.    12.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00

8.    Zachęcamy do przeżywania uroczystości Triduum Paschalnego we Wspólnocie Rodzinnej, czytania na poszczególne dni dostępne są np. w Internecie. Można organizować liturgie domowe, Pan przychodzi mimo drzwi zamkniętych

 1.    29.03 - niedziela, dodatkowe Msze św. g. 8.00 i 16.00, Gorzkie Żale o g. 17.30, w nabożeństwach może uczestniczyć tylko 5 osób, zapraszamy tych, którzy zamówili intencję

2.    01.04 - środa, rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w Archidiecezji Warszawskiej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego (2007), Księdza Kardynała Metropolitę, prosimy o modlitwę

3.    02.04 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.    03.04 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 Droga Krzyżowa, nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, prosimy o zgłaszanie chorych

5.    04.04 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 Msza św. wynagradzająca

6.    05.04 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rozpoczynamy Wielki Tydzień

7.    Zachęcamy do rodzinnej modlitwy w czasie nabożeństw odprawianych w kościele. Pan dał nam trudny czas, kiedy nasz udział we wspólnocie Kościoła jest bardzo ograniczony. Dlatego łączmy się duchowo. Twórzmy domowe wspólnoty ducha, serc wierzących w Chrystusa. Pan będzie nas wspierał, posyłając nam swego Ducha Świętego. Da nam odpowiednie nastawienie i oświeci nasze serca. Będzie wspomagał w pogłębieniu więzi rodzinnej, rodziców uzdolni do dawania świadectwa wiary swoim dzieciom. Maryja, patronka rodzin pomoże nam, przetrwać ten trudny czas. Niech pomaga każdej rodzinie naszej parafii, odnajdywać drogi prowadzące do Pana Jezusa.

1. 22.03 - niedziela, dodatkowe Msze św. o g. 8.00 i 16.00, z racji
zagrożenia epidemii. Na Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 50
osób, prosimy o zachowanie ostrożności, można przyjmować Komunię
św. na rękę, by nie stwarzać zagrożenia, które przenosi się przez ślinę.

2. W tygodniu Adoracja Najświętszego Sakramentu, rano do g. 9.00,
wieczorem do 21.00, zachęcamy do modlitwy, skupienia, pokuty, jest to
najlepszy sposób do przeciwstawienia się koronawirusowi. Wszystko w
ręku Boga, trzeba nam dostrzec, że Panem świata jest Bóg Stwórca.
Seniorzy i osoby samotne mogą zgłaszać potrzebę pomocy w zakupach
pod nr telefonu: 660 51 26 43, lub 22 722 02 50

3. 25.03 - środa, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Można podjąć
adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, Żydzi mówią:
kto ratuje jedno życie, ratuje świat. Spróbujmy odnaleźć wartość każdego
życia. To największy dar, jaki otrzymujemy od Boga.

4. 26.03 - piątek, po Mszy wieczornej Droga Krzyżowa

 1.    15.03 - niedziela, w związku z zagrożeniem epidemią odwołujemy rekolekcje parafialne, dodatkowe Msze św.: g. 8.00 i 16.00, Gorzkie Żale o g. 17.30, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących

2.    W ciągi całego tygodnia wystawienie Najświętszego Sakramentu, po Mszy św. porannej do g. 9.00, po Mszy św. wieczornej do g. 21.00 z możliwością spowiedzi

3.    16.03 - poniedziałek, o g.19.00 katecheza, zapraszamy do podjęcia drogi nawrócenia, które wymaga ustawicznego otwierania się na Słowo Boże we wspólnocie oraz udziału w sakramentach

4.    19.03 - czwartek, uroczystość św. Józefa, g. 19.00 katecheza

5.    20.03 - piątek, Droga Krzyżowa po Mszy św. wieczornej

6.    Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

-Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych

-Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

-Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

-Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

-Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.