Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,39-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie...

  • 13 hours ago

    Wszystkim osobom wierzącym, ludziom dobrej woli mówimy: bądźmy twórczymi budowniczymi pokoju, budujmy przyjaźń społ… https://t.co/AnRn56qAUQ

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

1.    13.10 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., o g. 18.30 modlimy się w intencji KŻR, zbiórka na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia

2.    15.10 - wtorek, wspomnienie św. Teresy z Avila

3.    16.10 - środa, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 41 rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II (1978)

4.    18.10 - piątek, święto św. Łukasza Ewangelisty, Dzień Modlitw za pracowników Służby Zdrowia

5.    1910 - sobota, wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, o g. 16.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci

6.    20.10 - Niedziela Misyjna, taca na misje, badanie niedzielnych praktyk religijnych

7.    26.10 – sobota, bal Wszystkich Świętych, szukamy chętnych do pomocy przy organizacji tego przedsięwzięci, rodzice, dziadkowie, itp., prosimy o ciasta, gadżety, książki, gry, zabawki na nagrody konkursowe, pomoc w przygotowaniu sali, chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 

 1.    29.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci i rodziców przed rocznicą I Komunii św. Polecamy modlitwie naszych Księży Biskupów Rafała i Michała

2.    30.09 - poniedziałek, wspomnienie św. Hieronima

3.    01.10 - wtorek, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, w tygodniu po Mszy św. wieczornej, w niedziele o g. 17.30, za pobożne odprawienie różańca można zyskać odpust zupełny. Zachęcamy do odmawiania różańca rodzinnego w domu

4.    02.10 - środa, wspomnienie św. Aniołów Stróżów

5.    03.10 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa

6.    04.10 - pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, spowiedź od 17.15, po Mszy wieczornej różaniec prowadzą rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii św., otrzymają różańce, nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00 w intencji misyjnej, naszej Ojczyzny, wyborów

7.    05.10 - pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej

8.    06.10 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja

9.    Młodzież, pragnącą przygotować się do sakramentu bierzmowania prosimy o zgłaszanie się do Ks. Pawła

10.Zachęcamy małżeństwa sakramentalne do podjęcia formacji w Domowym Kościele

 1.    22.09 - niedziela, otrzymaliśmy pierwszą partię ławek, prośba, by nie stawiać nóg na klęczniku 

2.    23.09 - poniedziałek, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

3.    25.09 - środa, wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy

4.    28.09 - sobota, wspomnienie św. Wacława, rocznica śmierci papieża Jana Pawła I, o g.15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast, zapraszamy pod figurkę Matki Bożej, modlimy się o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

5.    29.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci i rodziców przed rocznicą I Komunii św.

6.    Pragnących podjąć przygotowanie do Bierzmowania prosimy o zgłaszanie się do ks. Pawła

7.    Małżeństwa sakramentalne zachęcamy do podjęcia formacji w Domowym Kościele

 1.   15.09 - niedziela, Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, otoczmy ich naszą troską

2.   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Pikniku Rodzinnego. Pan niech błogosławi wszystkich uczestniczących w wydarzeniu Polska pod Krzyżem i tych, za którymi wstawiali się do Boga

3.   16.09 - poniedziałek, Dzień Środków Oddziaływania Społecznego

4.   17.09 - wtorek, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, uroczysta Msza św. w archikatedrze o g. 19.00

5.   18.09 - środa, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski dzieci i młodzieży, zapraszamy dzieci i młodzież na Msze św. o g. 18.00

6.   21.09 - sobota, święto św. Mateusza Ap. i Ew.

 1.   08.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci i rodziców przed I Komunią św., suma odpustowa, o g. 16 Piknik Rodziny, zapraszamy do uczestnictwa, taca na Seminarium Duchowne

2.   13.09 - piątek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR

3.   14.09 - sobota, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wydarzenie Polska pod Krzyżem zapraszamy na wyjazd do Włocławka, w parafii rozpoczniemy spotkanie pod krzyżem, Koronką do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00, Droga Krzyżowa o g. 16.00, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, 18.00 Msza św. 

4.   Kandydatów do bierzmowania prosimy o zgłaszanie się do ks. Pawła

5.   Małżeństwa zapraszamy do kręgów Domowego Kościoła, chętnych prosimy o zgłoszenie się