Sobota I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 9,35-38.10,1.5a.6-8.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo ...

  • 19 hours ago

    Przyjdź, Panie Jezu, uczyń nasze rozproszone serca czuwającymi: pozwól poczuć pragnienie modlitwy i potrzebę miłowania.

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.
Loading...