Poniedziałek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 15,26-27.16,1-4a.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od poc...

  • about 1 hour ago

    Również dzisiaj wielu chrześcijan zabija się i prześladuje ze względu na ich miłość do Chrystusa. Oddają życie w mi… https://t.co/zpG4x34dlk

Domowy kościół

  • Domowy kościół intro

Przyjęcie Jezusa

W niedzielę 17 stycznia Kościół zapełnił się wesołymi głosami dzieci i cichymi rozmowami dorosłych. Nie mogło to oznaczać niczego innego, jak Mszy Wspólnoty Domowego Kościoła, podczas której zebrało się wiele rodzin z licznym gronem młodych potomków. Była to jednak Msza wyjątkowa jeszcze z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze - tego dnia osoby, które od kilku miesięcy spotykają się w nowym Kręgu Kościoła Domowego w naszej parafii, chciały potwierdzić swoją decyzję przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tą decyzję wyrażały podczas Eucharystii przyjęciem Komunii Świętej, a teraz będą to potwierdzać każdego dnia :)

Po drugie - była to okazja do spotkania Wspólnoty jeszcze w świątecznej atmosferze. Zaraz po Mszy wszyscy udali się do sali nad zakrystią, gdzie zasiedli przy suto zastawionym potrawami wigilijnymi stole śpiewając kolędy i składając sobie najlepsze życzenia. Aby ten kolejny rok formacyjny był okazją do bliższego poznania Jezusa, a dzięki temu swojego współmałżonka.

Rejonowy Dzień Wspólnoty

W dniu 11 października 2015, w Grodzisku Mazowieckim, odbył się rejonowy dzień wspólnoty. Podczas spotkania odbyło się uroczyste włączenie nowego, trzeciego już kręgu z naszej Parafii oraz aż ośmiu innych kręgów z naszego rejonu. Tematem przewodnim spotkania wspólnoty były działanie i owoce Ducha Świętego.

Podczas wspólnotowej Mszy świętej każde z małżeństw potwierdziło przed ołtarzem swoją decyzję o kontynuowaniu formacji zgodnie z zasadami Domowego Kościoła po dwuletnim okresie ewangelizacji i pilotażu. Nowoprzyjęte pary składają podziękowanie parze pilotującej - Magdzie i Andrzejowi Jurewiczom za prowadzenie i świadectwo życia jakie nam przekazali.

Etap ewangelizacji

Czwarty krąg Domowego Kościoła rozpoczyna etap ewangelizacji

Wiosną 2015 roku w naszej parafii powstał czwarty już krąg Domowego Kościoła. Na spotkania prowadzone przez parę pilotującą - Agnieszkę i Artura Sejdę przychodzi 7 par, które chcą pogłębić swoje życie duchowe, budować jedność w swoich małżeństwach i wspólnie się modlić. Naszym opiekunem jest ksiądz Janusz Stańczuk.