Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Mateusza 23,1-12.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naślad...

  • about 1 hour ago

    #MódlmysięWspólnie, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią i w ten sposób zakosztowali nieskończonego… https://t.co/Cba18gthEu

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    22.11 - Niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po sumie nabożeństwo, za publiczne odmówienie aktu poświęcenia można zyskać odpust zupełny

2.    W związku z trwającą epidemią należy zachować normy służące bezpieczeństwu, przyjmujący Komunię św. na rękę ustawiają się po stronie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

3.    29.11 - I niedziela Adwentu, taca na Seminarium Duchowne

4.    30.11 - poniedziałek, ks. Stanisław Kijewski o g. 16 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie przyjmie święcenia diakońskie, prosimy o modlitwę w Jego intencji

5.    Są wolne intencje na grudzień