Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 9 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    08.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

2.    09.11 - poniedziałek, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

3.    10.11 - wtorek, wspomnienie św. Leona Wielkiego

4.    11.11 - środa, wspomnienie św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległości, modlimy się w intencji Ojczyzny. Msze św. 9.00, 12.00, 18.00

5.    12.11 - czwartek, wspomnienie św. Jozafata

6.    13.11 - piątek, wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski

7.    15.11 - niedziela, Trzeci Światowy Dzień Ubogich

8.    Możemy cieszyć się piękną polichromią i witrażem, na ścianie prezbiterium, projekt p. prof. Joanny Stefańskiej, wykonany przez p. prof. Sylwestra Piędziejewskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali to dzieło duchowo i materialnie. P. Tadeuszowi Kobiereckiemu dziękuję za rusztowanie. Dziękujmy sobie nawzajem, bo jest to nasze wspólne dzieło.

9.    w związku z trwającą epidemią należy zachować normy służące bezpieczeństwu, przyjmujący Komunię św. na rękę ustawiają się po stronie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

10.Jeśli ktoś chciałby zamówić Msze św. Gregoriańskie w roku 2021 prosimy o zgłoszenie się do kancelarii lub zakrystii