Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 9 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    20.09 - niedziela, Dzień Środków Społecznego Przekazu, 10.30 I Komunia św., 13.30 druga tura I Komunia św.

2.    21.09 - poniedziałek, święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

3.    23.09 - środa, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

4.    25.09 - Piątek, wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa

5.    27.09 - niedziela, o g. 13.00 nasz teatr Bliżej Nieba, wystawia sztukę „Czarny Garnek” ks. Janusza

6.    Można poprzeć projekt ustawy - prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw