Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 10 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    13.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie Rodziców i Dzieci z kl. III rozpoczynających przygotowanie do I Komunii św., Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Taca na Seminarium Duchowne

2.    14.09 - poniedziałek, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św. wieczornej próba przed I Komunią św.

3.    15.09 - wtorek, wspomnienie NMP Bolesnej

4.    16.09 - środa, wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana

5.    17.09 - czwartek, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

6.    18.09 - piątek, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i archidiecezji

7.    20.09 - niedziela, Dzień Środków Oddziaływania Społecznego, o g. 10.30 I Komunia św., prośba aby zwykle uczestniczący w tej Mszy św., wybrali inną godzinę, by zrobić miejsce dla rodzin i gości dzieci, przystępujących do I Komunii św.

8.    Przypominamy, na prośbę władz gminy o powszechnym spisie rolnym, szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń

9.    Można poprzeć projekt ustawy - prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw

10.  27.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 12.00 teatr Bliżej Nieba będzie wystawiał sztukę „Czarny garnek” ks. Janusza