Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 14 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    28.06 - niedziela, ks. Paweł oficjalnie żegna się z Parafianami

2.    29.06 - poniedziałek, uroczystość św. Piotra i Pawła, odpust zupełny dla posługujących się Dewocjonaliami poświęconych przez Ojca Świętego lub Biskupa, pod warunkiem Wyznania wiary, taca na daninę św. Piotra

3.    02.07 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.    03.07 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00, proszę zgłaszać chorych

5.    04.06 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót w salce nad zakrystią, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej

6.    05.07 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja