Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 15 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    14.06 - niedziela, o g. 17.30 nabożeństwo i procesja, zapraszamy asysty procesyjne

2.    w tygodniu Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 20.00

3.    15.06 - poniedziałek, katecheza Drogi Neokatechumenalnej o g. 19.00, jeśli chcesz spotkać Boga w Jego Słowie

4.    17.06 - środa, wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego

5.    18.06 - czwartek, zakończenie oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo wianków, o g. 19.00 katecheza

6.    19.06 - piątek, uroczystość N.S. Pana Jezusa, odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia, można spożywać pokarmy mięsne

7.    20.06 - sobota, wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

8.    21.06 - niedziela, o g. 10.30 Msza św. prymicyjna ks. Andrzeja Wolskiego

9.    Ks. Paweł otrzymał awans do Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie

10.18 - 26.07 - zapraszamy na pielgrzymkę do Medugorje, bliższe informacje w zakrystii