Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 9 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    07.06 - niedziela, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, o g. 17.30 nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wznawiamy przerwane katechezy Drogi Neokatechumenalnej

2.    W ciągu tygodnia adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do g. 20.00

3.    08.06 - poniedziałek, wspomnienie św. Jadwigi, Królowej, o g. 19 katecheza, zapraszamy wszystkich szukających drogi życia

4.    09.06 - wtorek, święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego

5.    11.06 - czwartek, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, odpust zupełny za pobożny udział w procesji eucharystycznej, ołtarze przygotowujemy wokół kościoła, oktawa Bożego Ciała

6.    13.06 - sobota, wspomnienie św. Antoniego

7.    W dniach 18-26 lipca jest możliwość wyjazdu z pielgrzymką do Medugorie