Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 14 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    07.06 - niedziela, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, o g. 17.30 nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wznawiamy przerwane katechezy Drogi Neokatechumenalnej

2.    W ciągu tygodnia adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do g. 20.00

3.    08.06 - poniedziałek, wspomnienie św. Jadwigi, Królowej, o g. 19 katecheza, zapraszamy wszystkich szukających drogi życia

4.    09.06 - wtorek, święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego

5.    11.06 - czwartek, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, odpust zupełny za pobożny udział w procesji eucharystycznej, ołtarze przygotowujemy wokół kościoła, oktawa Bożego Ciała

6.    13.06 - sobota, wspomnienie św. Antoniego

7.    W dniach 18-26 lipca jest możliwość wyjazdu z pielgrzymką do Medugorie