Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 10 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    12.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, Zgodnie z ograniczeniem we Mszy św. może uczestniczyć 5 osób. Przez osiem dni Oktawa Wielkanocna, obchodzi się ją jako uroczystość Pańską

2.    13.04 - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej, Msze św. 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 intencji KŻR

3.    18.04 - Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia

4.    Wszystkim naszym Parafianom, w te radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego, mimo trudności związanych z epidemią, życzymy głębokiego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Pan przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, niech wiec stanie się tym najmilszym gościem naszych domów, rodzin i serc.