Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 9 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    29.03 - niedziela, dodatkowe Msze św. g. 8.00 i 16.00, Gorzkie Żale o g. 17.30, w nabożeństwach może uczestniczyć tylko 5 osób, zapraszamy tych, którzy zamówili intencję

2.    01.04 - środa, rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w Archidiecezji Warszawskiej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego (2007), Księdza Kardynała Metropolitę, prosimy o modlitwę

3.    02.04 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.    03.04 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 Droga Krzyżowa, nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, prosimy o zgłaszanie chorych

5.    04.04 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 Msza św. wynagradzająca

6.    05.04 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rozpoczynamy Wielki Tydzień

7.    Zachęcamy do rodzinnej modlitwy w czasie nabożeństw odprawianych w kościele. Pan dał nam trudny czas, kiedy nasz udział we wspólnocie Kościoła jest bardzo ograniczony. Dlatego łączmy się duchowo. Twórzmy domowe wspólnoty ducha, serc wierzących w Chrystusa. Pan będzie nas wspierał, posyłając nam swego Ducha Świętego. Da nam odpowiednie nastawienie i oświeci nasze serca. Będzie wspomagał w pogłębieniu więzi rodzinnej, rodziców uzdolni do dawania świadectwa wiary swoim dzieciom. Maryja, patronka rodzin pomoże nam, przetrwać ten trudny czas. Niech pomaga każdej rodzinie naszej parafii, odnajdywać drogi prowadzące do Pana Jezusa.