Poniedziałek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,1-8.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby ...

  • 10 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 22.03 - niedziela, dodatkowe Msze św. o g. 8.00 i 16.00, z racji
zagrożenia epidemii. Na Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 50
osób, prosimy o zachowanie ostrożności, można przyjmować Komunię
św. na rękę, by nie stwarzać zagrożenia, które przenosi się przez ślinę.

2. W tygodniu Adoracja Najświętszego Sakramentu, rano do g. 9.00,
wieczorem do 21.00, zachęcamy do modlitwy, skupienia, pokuty, jest to
najlepszy sposób do przeciwstawienia się koronawirusowi. Wszystko w
ręku Boga, trzeba nam dostrzec, że Panem świata jest Bóg Stwórca.
Seniorzy i osoby samotne mogą zgłaszać potrzebę pomocy w zakupach
pod nr telefonu: 660 51 26 43, lub 22 722 02 50

3. 25.03 - środa, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Można podjąć
adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, Żydzi mówią:
kto ratuje jedno życie, ratuje świat. Spróbujmy odnaleźć wartość każdego
życia. To największy dar, jaki otrzymujemy od Boga.

4. 26.03 - piątek, po Mszy wieczornej Droga Krzyżowa