Wtorek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Ewangelia wg św. Jana 3,7b-15.

Jezus powiedział do Nikodema: «Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził ...

  • 10 hours ago

    Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest… https://t.co/tosB3pyi7h

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 08.03 - niedziela, Dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes, można wspomóc dzieło, składając ofiarę do puszki. Międzynarodowy Dzień Kobiet, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., g. 17.30 Gorzkie Żale, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących

2. 09.03 - poniedziałek, g. 19.00 Katecheza Neokatechumenalna, Pan Jezus pragnie dotykać trudnych spraw naszego życia. Przychodzi ze światłem swojego Słowa, by pomóc zrozumieć historię naszego życia. Przyjdź!

3. 12.03 - czwartek, g. 19.00 katecheza

4. 13.03 - piątek, rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka

5. 15.03 - niedziela, rozpoczynamy rekolekcje parafialne, przeprowadzi je ks. Jerzy Jastrzębski, temat: Kardynał Stefan Wyszyński. Po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św. dla dzieci ze szkoły Gaudeamus