Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,39-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie...

  • 13 hours ago

    Wszystkim osobom wierzącym, ludziom dobrej woli mówimy: bądźmy twórczymi budowniczymi pokoju, budujmy przyjaźń społ… https://t.co/AnRn56qAUQ

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    01.12 - pierwsza niedziela miesiąca, rozpoczynamy rekolekcje, nauki w czasie każdej Mszy św., po sumie nabożeństwo adoracyjne, nowy rok duszpasterski, hasło: Wielka tajemnica wiary, taca na Seminarium, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, błogosławieństwo opłatka na stół wigilijny, sianko rozprowadza nasz teatr, x. Paweł poszukuje wolontariuszy do włączenia się w akcje Caritas, zbiórki żywności

2.    Okres Adwentu przygotowuje do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez wspomnienie pierwszego przyjścia Syna Bożego a równocześnie kieruje nasze serca ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia

3.    02.12 - poniedziałek, rozpoczynamy Roraty o g. 7.00, zachęcamy do podjęcia przygotowania w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, w środy Roraty dla dzieci o g. 18.00, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

4.    03.12 - wtorek, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

5.    05.12 - pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencjo Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

6.    06.12 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, adoracja do g. 21. Prosimy zgłaszać chorych

7.    07.12 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, o g. 18.00 Msza św. w tej intencji

8.    08.12 - niedziela, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w tym dniu można podjąć adopcję dziecka poczętego, w kruchcie są foldery z odpowiednią modlitwą, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. otrzymają medalik

9.    10.12 - wtorek, do g. 9.00, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz akcję „wyprawka dla dzieci” w Kamerunie

10.  Wizyta Duszpasterska:

- Śr. 04.12 - Kocjana 1, kl. A,B,C,D,E

- Cz. 05.12 - Kocjana 1A, kl. F,G,H,J,K,L,M

- Sb. 07.12 - Kocjana 1B, kl. N,O,P,R,S