Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-15.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki...

  • 15 hours ago

    Każdy jest ważny w oczach Boga, każdy może choć trochę przekształcić skażony przez ludzką zachłanność świat w lepsz… https://t.co/BnQPsgOJrm

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    21.06 - niedziela, g. 10.30 Msza św. Prymicyjna, ks. Andrzeja Wolskiego, 17.30 nabożeństwo

2.    w ciągu tygodnia adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 20.00

3.    24.06 - środa, uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, o g. 18.00 Msza św. zbiorowa

4.    28.06 - niedziela, ks. Paweł chce oficjalnie pożegnać się z Parafianami

5.    18 - 26 lipca pielgrzymka do Medugorie, zapraszamy

6.    Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie rozpoczął rekrutację na kolejny rok studiów akademickich

7.    Inicjatywa „Zranieni w Kościele”, proponuje pomoc wykorzystanym seksualnie, szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń

8.    Teatr Bliżej Nieba zachęca do nabycia książki Ks. Janusza Stańczuka „Czarny garnek”, historia najnowszego przedstawienia