Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,39-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie...

  • 15 hours ago

    Wszystkim osobom wierzącym, ludziom dobrej woli mówimy: bądźmy twórczymi budowniczymi pokoju, budujmy przyjaźń społ… https://t.co/AnRn56qAUQ

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

 1.    24.11 - niedziela, po sumie nabożeństwo adoracyjne, odpust zupełny za odmówienie aktu poświęcenia

2.    25.11 - poniedziałek, o g. 19.00 warsztaty dla rodziców, temat: „Kalendarz adwentowy”

3.    29.11 - piątek, początek rekolekcji dla rozeznania powołania

4.    30.11 - sobota, święto św. Andrzeja Apostoła

5.    01.12 - pierwsza niedziela miesiąca, rozpoczynamy Adwent, w naszej Parafii rekolekcje. Taca na Seminarium Duchowne6.    Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w wieloraki sposób wspierali Księdza Janusza