Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź poz...

  • 13 hours ago

    Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach. Jest to bodziec do dawania mężnego świadec… https://t.co/CsPctMXU6G

 1.   10.03 - niedziela, po Mszy św. o g.10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., 17.30 Gorzkie Żale, za udział można zyskać odpust zupełny, taca na Seminarium Duchowne, do kosza można składać dar serca dla potrzebujących z naszej parafii

2.   11.03 - poniedziałek, kolejna katecheza Ewangelizacyjna, zapraszamy

3.  13.03 - środa, 6 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, módlmy się w intencji Papieża

4.   14.03 - czwartek, katecheza, która pozwoli nam posmakować „Słowa Bożego”, zapraszamy!

5.   15.03 - piątek, po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa, prowadzą KŻR, za udział, można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach

6.   17.03 - niedziela, zbiórka na Dzieło pomocy misjonarzom Ad Gentes, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św. dzieci ze szkoły Gaudeamus, 17.30   Gorzkie ŻalePrzedstawiciele integracyjnej szkoły podstawowej pracującej przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fabrycznym w Warszawie, będą zbierać ofiary do puszek. Celem zbiórki jest wsparcie rozbudowy szkoły, w której między innymi uczą się dzieci z autyzmem