Wtorek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,35-38.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otwor...

  • 2 days ago

    Bóg może działać w każdych okolicznościach, nawet poprzez pozorne porażki.

  1. 20.08 - poniedziałek, wspomnienie  św. Bernarda
  2. 21.08 - wtorek, wspomnienie św. Piusa X
  3. 22.08 - środa, wspomnienie NMP Królowej
  4. 24.08 - piątek, święto św. Bartłomieja Ap. 
  5. Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 3-10 kwietnia inf. u ks. Pawła i w internecie
  6. 26.08 - niedziela, o g. 12.00  na Msza św. dziękczynna za 20 lat istnienia naszej parafii, zapraszamy do wspólnego dziękczynienia. Przywracamy Mszę św. o g. 10.30