Piątek II tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadal...

  • 8 hours ago

    Oto pierwszy krok do wzrastania na drodze wiary: słuchanie. Przed mówieniem słuchanie.

  1. 20.08 - poniedziałek, wspomnienie  św. Bernarda
  2. 21.08 - wtorek, wspomnienie św. Piusa X
  3. 22.08 - środa, wspomnienie NMP Królowej
  4. 24.08 - piątek, święto św. Bartłomieja Ap. 
  5. Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 3-10 kwietnia inf. u ks. Pawła i w internecie
  6. 26.08 - niedziela, o g. 12.00  na Msza św. dziękczynna za 20 lat istnienia naszej parafii, zapraszamy do wspólnego dziękczynienia. Przywracamy Mszę św. o g. 10.30