Wtorek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,35-38.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otwor...

  • 2 days ago

    Bóg może działać w każdych okolicznościach, nawet poprzez pozorne porażki.

  1. 15.04 - niedziela, rozpoczynamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod hasłem: Weźmijcie Pismo Święte, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., Marsz Świętości Życia, rozpoczyna Msza św. o g. 11.00 w Archikatedrze, o g. 15.00 spotkanie rodzin, które pragną rozpocząć formację w Domowym Kościele w Domu Parafialnym
  2. 17.04 - po Mszy św. Wieczornej spotkanie dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.
  3. 18.04 - środa, po Mszy św. wieczornej spotkanie dzieci z rocznicy
  4. 20.04 - piątek, spotkanie dzieci ze szkoły Gaudeamus
  5. 22.04 - niedziela, taca na Seminarium Duchowne