Wtorek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 12,35-38.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otwor...

 • 2 days ago

  Bóg może działać w każdych okolicznościach, nawet poprzez pozorne porażki.

 1. 25.03 - niedziela, poświęcenie palm przed każdą Mszą św., rozpoczynamy Wielki Tydzień, po Mszy o 10.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do rocznicy I Komunii św. Do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w przedsionku kościoła świece Caritas i palmy, zapraszamy do spowiedzi w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, w Triduum można poprosić o spowiedź, zachęcamy do adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone
 2. 27.03 - wtorek, po Mszy św. Wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź do g. 22.00
 3. 29.03 - Wielki Czwartek, o g. 10.00 w Katedrze Msza Krzyżma, w parafii Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18, rozpoczyna Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Po Komunii św. Przenosimy Najświętszy Sakrament do kaplicy przechowania, adoracja
 4. 30.03 - Wielki Piątek Męki Pańskiej, o g. 8.00 Jutrznia, adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy, o g. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego, początek nowenny, o g. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, zachowujemy post paschalny: powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i post ilościowy, od adoracji krzyża do Wigilii Paschalnej przyklękamy przed krzyżem, zbiórka ofiarna Grób Pański w Jerozolimie, odpust zupełny za adorację i ucałowanie krzyża podczas celebracji, na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, adoracja do g. 21
 5. 31.03 - Wielka Sobota, o g. 8.00 Jutrznia, święcenie pokarmów w g. 9.00 - 16.00, adorujemy Pana Jezusa w Grobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego g. 15.00
 6. Wigilia Paschalna o g. 20.00, przynosimy świece, odpust zupełny za odnowienie obietnic chrzcielnych
 7. 01.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, o g. 6.00 procesja rezurekcyjna i Msza św., nie ma Mszy św. o g. 9.00, o g. 15.00 Koronka
 8. 07.04 - sobota, po Mszy wieczornej zapraszamy na śpiew pieśni wielkanocnych
 9. Ksiądz Paweł zaprasza na wakacje na rowerze i kajakach