Piątek II tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadal...

  • 8 hours ago

    Oto pierwszy krok do wzrastania na drodze wiary: słuchanie. Przed mówieniem słuchanie.

Polecamy kilka krótkich filmów o kapłaństwie:
Kościół Katolicki- wróć do Domu
https://www.youtube.com/watch?v=mj-DxR7KjfU
Księża są jak samoloty / Priests are like airplanes
https://www.youtube.com/watch?v=04yr0wDYvMg

Kapłaństwo = niesamowite powołanie
https://www.youtube.com/watch?v=5aNpoJ2JxdY

1538051204_kyrsnb_fb_plus.jpg