Sobota I tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 2,13-17.

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał ...

  • 16 hours ago

    Jezus patrzy na paralityka i przechodzi do tego, co najważniejsze: “Odpuszczone są twoje grzechy”. Zdrowie fizyczne… https://t.co/CH8GWxF3oF

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Wizytę w tygodniu rozpoczynamy od godz. 17.00, a w sobotę od godz. 11:00.

Chcemy zanieść Boże błogosławieństwo do waszych rodzin, lepiej poznać parafian ich radości i trudy. Proszę o poinformowanie sąsiadów i umieścić informację na forach mieszkańców.

Pn. 13.01 - Zielna, Sienkiewicza

Wt. 14.01 - Długa, Moniuszki

Śr. 15.01 - Chopina, Graniczna

Cz. 16.01 - Skargi, Świerczewskiego Słowackiego, Reja, Prusa

Pt. 17.01 - Przechodnia

Sb. 18.01 - Fortowa, Łaszczyńskiego