Czwartek I tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 1,40-45.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź ocz...

  • 41 minutes ago

    Czuwajmy, aby nasze serce nie było zdeprawowane, bo to prowadzi do małoduszności, aby nie było w nim uporu, bo to p… https://t.co/PoSbF0ZStP

PLAKAT_SCHOLA_2.jpg

Wizytę w tygodniu rozpoczynamy o g. 18, w sobotę o g. 11.

Proszę o poinformowanie sąsiadów i umieścić informację na forach mieszkańców. 

Aktualne informacje o wizytacji parafian znajdziecie tutaj:
http://www.objawieniepanskie.waw.pl/index.php/aktualnosci-parafialne/ogloszenia-parafialne